Hva NBV står for - strategier rundt avl


Dokumentet ble opprettet og vedtatt på et møte i forlengelsen av Årsmøtet 2022, og har bakgrunn i § 2 a) i foreningens vedtekter: Arbeide for Birmarasen.


NBV har fem hovedpunkter som vi anser som de viktigste når det kommer til avl på Hellig Birma, og har følgende anbefalinger:


HELSE:

 • Norske Birmavenner anbefaler hjertescanning av avlsdyr med ultralyd, i henhold til helseprogram utarbeidet av PawPeds (Recommendations (pawpeds.com))
 • Norske Birmavenner anbefaler nyrescanning av avlsdyr (med tanke på PKD – Polycystic Kindey Disease) med ultralyd.
 • Norske Birmavenner anbefaler at alle avlsdyr blodtypetestes.
 • Norske Birmavenner anbefaler årlig test for parasitter.

 

GEMYTT:

 • Norske Birmavenner anbefaler fokus på gemytt når det gjelder avlsdyr.

 

STANDARDEN:

 • Norske Birmavenner anbefaler et fokus på rasens standard som helhet. Ved vurdering av avlsdyr anbefales det en totalvurdering ut fra helse, gemytt og standard. Ikke alle avlsdyr må være utstillingskatter.
 • Norske Birmavenner har rom for alle Hellig Birma.

 

ETISK AVL:

 • Norske Birmavenner ønsker et konstant fokus på etisk avl. Noe etablering av følgende skal sette ytterligere søkelys på:
 • Reservehannregister (Register for hannkatter som i utgangspunktet er solgt til selskap, men hvor oppdretter/eier blir enig om at katten kan lånes ut til ett eller to kull før kastrering)
 • Mentorordning (Ikke alle oppdrettere har mulighet til å følge opp sine kattungekjøpere, det kan også være at en ønsker en mentor på plass før man i det hele tatt kjøper et avlsdyr)


AVLSHANN:

 • Norske Birmavenner anbefaler at det alltid utarbeides en kontrakt mellom hannkatt- og hunnkatteier ved kjøp av paring (paringskontrakt).
 • Norske Birmavenner anbefaler at både hann- og hunnkatt følger ovenfornevnte anbefalinger når det kommer til helse.
 • Norske Birmavenner anbefaler hannkatteier å forsikre seg om at hunnkatteier er registrert oppdretter/at kattungene vil bli registrert. Vi minner om at det i henhold til NRRs lover ikke er lov å bidra til uregistrert avl.


Link til dokumentet som pdf her.


Del denne siden