Hellig Birma til Norge


Første gang man så en Hellig Birma på utstilling i Norge var i 1968 på NORAKs 30-års jubileumsutstilling. Det var den kjente tyske oppdretteren ANNELIESE HACKMAN som viste fram to katter, en brunmasket hunn og en blåmasket hann, fra sitt eget oppdrett, VON ASSINDIA.


Den første norskeide Hellig Birma var brunmaskede AUROR-SAN AV DROTTEN (født 14. april 1970), som FIFe-dommer CARL KRISTIAN GULSETH importerte fra NAEMI ANDERSSON i Sverige. Stamtavlen til AUROR-SAN inneholder både katter fra de MADALPOUR og de CLOS FLEURI, og om man går 6 ledd tilbake finner man både ORLOFF og XENIA de KAABAA (kattene som var svært viktig i gjenoppbyggingen av rasen etter andre verdenskrig).


Etter det vi har klart å finne, fikk AUROR-SAN 3 kull hos GULSETH, under stamnavnet HYMES. Blant disse HYMES BRUT BELLONA, brunmasket hunnkatt, født 31. juli 1972, som ble solgt til PAULINE NYBAKKEN (NYAS), og gikk i avl hos henne. PAULLINE NYBAKKEN importerte for øvrig også to katter fra England som fikk stor betydning for birmaavl i Norden; BOLTWOOD DELYSIA og CADO EYECATCHER.


Siden den gang har Hellig Birma-rasen hatt en jevn og stødig utvikling, og de siste år ligget stabilt blant de 5 største rasene (målt på antall registrerte kattunger) i Norge (NRR).

Auror-sans stamtavle er hentet fra SVERAKs offentlige stambok, FindUs. Link til stamtavlen der du kan velge flere generasjoner finner du ved å trykke på navnet (AUROR-SAN av DROTTEN) i andre avsnitt i tekten lenger opp på siden.

Del denne siden